Συμβουλές

Πολυεστιακοί φακοί
1110 views

Οι πολυεστιακοί φακοί έχουν σαν αποστολή τους να καλύψουν την καθημερινή όραση εξασφαλίζοντας ευκρινή εικόνα σε όλες τις αποστάσεις με ένα μόνο ζευγάρι γυαλιά.